Thank you for your interest in joining Europe's network of digital social innovation

We regret to inform you that, due to a technical issue, we can't currently accept new projects and organisations. We're working as quickly as we can to get this fixed and look forward to seeing your work on the platform soon!

In the meantime, please do sign up to our newsletter through the homepage, and if you have any questions drop us a line at [email protected].

+

Educaires

ENG: Technical, social and civic education proposal based on assembly and usage in public spaces of drones, built with Open Hardware and Free Software and controllable with any smartphone. Educaires promotes an open, democratic and inclusive world, which is also safe and stimulating, creating synergies between citizens and technologies, in order to utilize local air spaces in respectful manners. CAT: És una associació que difon la tecnoètica i mostra bones pràctiques en l'ús dels drons. Fa formacions i tallers, que aprofiten metodologies emergents i dinàmiques interactives, utilitzen la tendència fabricaire (maker) per muntar un petit dron, el Dronino, i en el procés, es visualitzen les potencialitats de cada persona. ITA: Proposta di formazione tecnica, sociale e civica, basata sull'utilizzo di droni smontabili, costruiti con hardware e software libero e controllabili con lo smartphone. Educaires promuove un mondo aperto, democratico e inclusivo, che sia allo stesso tempo sicuro e stimolante per la crescita, creando sinergie tra cittadini e tecnologia per utilizzare lo spazio aereo in modo rispettoso. SPA: Asociación que difunde la tecnoética y muestra buenas prácticas en el uso de los drones. Hace formaciones y talleres, que aprovechan metodologías emergentes y dinámicas interactivas, utilizan la tendencia maker para montar un pequeño dron, el Dronino, y en el proceso, se visualizan las potencialidades de cada persona.

ENG: Technical, social and civic education proposal based on assembly and usage in public spaces of drones, built with Open Hardware and Free Software and controllable with any smartphone. Educaires promotes an open, democratic and inclusive world, which is also safe and stimulating, creating synergies between citizens and technologies, in order to utilize local air spaces in respectful manners. CAT: És una associació que difon la tecnoètica i mostra bones pràctiques en l'ús dels drons. Fa formacions i tallers, que aprofiten metodologies emergents i dinàmiques interactives, utilitzen la tendència fabricaire (maker) per muntar un petit dron, el Dronino, i en el procés, es visualitzen les potencialitats de cada persona. ITA: Proposta di formazione tecnica, sociale e civica, basata sull'utilizzo di droni smontabili, costruiti con hardware e software libero e controllabili con lo smartphone. Educaires promuove un mondo aperto, democratico e inclusivo, che sia allo stesso tempo sicuro e stimolante per la crescita, creando sinergie tra cittadini e tecnologia per utilizzare lo spazio aereo in modo rispettoso. SPA: Asociación que difunde la tecnoética y muestra buenas prácticas en el uso de los drones. Hace formaciones y talleres, que aprovechan metodologías emergentes y dinámicas interactivas, utilizan la tendencia maker para montar un pequeño dron, el Dronino, y en el proceso, se visualizan las potencialidades de cada persona.

Ens agradaria que formessis part de la comunitat tecnoètica, t’hi apuntes?

Des d’Educaires es presenten formacions que treballen en valors a través dels Drons, mitjançant la realització de projectes col·laboratius, que busquen el desenvolupament i la innovació educativa digital. Explorem, aprenem i, compartim experiències lúdiques i significatives perquè donem espai a la iniciativa i l’emprendronia (emprendre + dron). Són formacions tecnoètiques amb Drons de maquinari i programari lliure dintre d'un marc social perquè qui participa en ells, té vivències i experimenta a través d'una proposta cientificotecnològica dissenyada per usar l’espai aeri de forma cívica. Fixeu-vos, ho plantegem a través de la fabricació digital.

Sí, estem parlant de sensacions i motivacions amb els Drons, amb el Dronino (el petit Dron que muntem i desmuntem posant en marxa el DIY). Ep, un punt de sostenibilitat, i per activar el BYOD, és que intentem optimitzar els Smartphones, que en són el comandament a distància!

Amb aquest tipus de Dron, promovem la utilització ciutadana de l’espai aeri fent valer la construcció col·lectiva de vehicles aeris no tripulats; i facilitem l’apoderament de les persones, proporcionant un tastet en els autotalents de cada persona.

Projectem un món obert, democràtic i inclusiu, en el qual, la seguretat i l’estímul són presents. La comunicació, l'assaig i els processos de revisió estan al nostre vocabulari. Descobrim solucions creatives i actuem com a catalitzadors de preocupacions locals perquè connectem àmbits a través de reptes propers. Creem sinèrgies entre els ciutadans i la tecnologia, per utilitzar l’espai aeri de forma respectuosa. Des d’Educaires, fem tecnopedagogia inclusiva amb un recurs atractiu, amable, segur i que va incorporant millores gràcies a la col.laboració de la comunitat que retroalimenta amb consistència.

Creiem en educar per al tenir un cel sostenible i d’aprofitament comú: som els Educ+aires!

Hector si veis interessat el projecte ens podries fer feedback i parlem … estem a la teva disposició.

Un somriure

Educaires is involved with:

Projects

Members

- Natxo Varona

Organisations

Educaires is based in Spain and has been running since Jun 2017

Innovation social innovation education Digital Social Innovation STEM agile drons

Search

Cancel

News & blogs

{{post.name}}
No blog posts found

Organisations

{{organisation.name}} View all organisation results
No organisations found

Case Studies

{{caseStudy.name}}
No case studies found