Thank you for your interest in joining Europe's network of digital social innovation

We regret to inform you that, due to a technical issue, we can't currently accept new projects and organisations. We're working as quickly as we can to get this fixed and look forward to seeing your work on the platform soon!

In the meantime, please do sign up to our newsletter through the homepage, and if you have any questions drop us a line at [email protected].

+

FUNDACI

La Fundació Marianao neix l’any 1985 a Sant Boi de Llobregat amb la voluntat d’oferir espais
de referència educativa , participació i oportunitat per infants, joves i grans, acompanyant-los a
partir de processos d’apoderament i d’inclusió a la comunitat.

Des de la visió de l’entitat somiem amb una societat compromesa amb la justícia social i amb la igualtat d’oportunitats, per això la Fundació Marianao vol destacar-se per:

Ser referents a Catalunya en el model d'intervenció social i acció comunitària

Afavorir processos de promoció personal i transformació social d'una forma sostenible

La capacitat d'innovació, visibilitat, desenvolupament i millora contínua

La capacitat d'esdevenir referents en el disseny de polítiques d'inclusió i cohesió social

 

Els projectes que desenvolupa i gestiona la Fundació Marianao tenen una doble finalitat:

- Acompanyar les persones en el procés de presa de consciència crítica i compromesa davant la seva realitat.

- Col·laborar en la construcció d’una societat cada cop més justa i solidària.

La Fundació Marianao vol esdevenir presència comunitària, educativa, juvenil i popular, en què les persones es converteixen en protagonistes i participen en un procés d’alliberament personal i col·lectiu. El punt central de la proposta d’intervenció socioeducativa és la persona, reconeixent-la protagonista de la seva pròpia història.

Els àmbits temàtics de la intervenció prioritària de l'entitat donen resposta als següents reptes:

-La promoció i el treball per a la promoció dels infants i les seves famílies.

-La promoció de l’èxit escolar

-La dimensió de la inserció sociolaboral: a través de programes d'orientació, intermediació i prospecció d’empreses

-El foment de la participació i el compromís social envers el territori a través de propostes de desenvolupament comunitari.

-La dimensió de la inclusió social dels col·lectius en situació de risc i pobresa

La Fundació Marianao aporta, des de la societat civil i de manera complementària a les polítiques de benestar de la ciutat de Sant Boi els següents elements: esdevé una experiència que ofereix una àmplia teranyina de serveis personals i de proximitat; l'arrelament al territori i l'aposta clara pel treball contextualitzat i per la presència educativa, la coordinació en xarxa amb els recursos i els professionals del territori, evitant duplicitats i generant sinèrgies de cooperació que multipliquen la eficàcia i la eficiència de la intervenció.

La Fundació Marianao també planteja un posicionament de referència i d’innovació en el treball social i educatiu amb joves. La Fundació Marianao sorgeix de la iniciativa comunitària, atenent necessitats socials emergents o no cobertes en el públic infantil, adolescent i juvenil. En destaquen projectes i iniciatives ben significatives i que aposten pel treball integral amb joventut, des de la dimensió educativa, relacional, professionalitzadora, de promoció social, la participació i la inclusió comunitària.

La Fundació Marianao des de la seva actuació, aporta, a més dels valors que ja hem destacat, el desenvolupament del capital social de les persones i de la comunitat de Sant Boi, element imprescindible per a la vertebració i la cohesió social lligada al desenvolupament dels drets de ciutadania i de les noves polítiques de benestar  Entre les nostres accions i projectes, trobem quatre grans eixos d'intervenció:

Àmbit d'atenció a la infància i l'adolescència: Programa Pro Infància de Lluita contra la pobresa infantil, Espai Familiar El Caliu, Centre obert-Ludoteca Infantil, Casal Infantil de Marianao, Projecte Èxit de suport i acompanyament a l'èxit escolar, Programa de Beques Solidàries, Casal de Joves i Mediateques de suport i acompanyament a l'estudi, i la Unitat d’Escolarització Externa, UEC Marianao.

Dimensió de la Inserció sociolaboral: Programa Incorpora, Formació per l'accés al món del treball, Programa Re-Incorpora, oferta de programes PFI, Dispositius prelaborals de formació, Servei Inserció Laboral, Centre de Día de Justícia Juvenil, Aula Taller de Medi Ambient (BiciBoi i TicBoi) i Programa ARACNE de Garantia Juvenil.

Ámbit de Familia i Comunitat: Projecte David (Presons i drogodependències), Projecte PONT (salut mental), Club social (salut mental), Balcons de Colors (Immigració), Projecte Ariadne, Servei d'Orientació i Acompanyament a les Families (SOAF), Servei Informació i assessorament  jurídic, Mesures penals alternatives i mediació comunitària.

Àmbit de Participació comunitaria: Viver d'entitats juvenils  Esfera Jove, Programa VPK Oci Nocturn, Col·lectiu de formació de persones adultes Suma, Punt Omnia (NNTT), Programa Emprenedoria amb joves, Banc del Temps, Formació social i dinamització juvenil, Programa Enllaç de Promoció del Voluntariat Social i Programa Marianao: Territoris comunitariament responsables, MarianaoTeCor. 

 

 

FUNDACI is involved with:

Projects

Members

- Esther Roch

Organisations

Search

Cancel

News & blogs

{{post.name}}
No blog posts found

Organisations

{{organisation.name}} View all organisation results
No organisations found

Case Studies

{{caseStudy.name}}
No case studies found